รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Ryoko Industry Co.,Ltd

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

Ryoko Industry Co.,Ltd

มุ่งสู่ธุรกิจที่พัฒนาและสร้างความภูมิใจให้กับเทคโนโลยีระดับโลก

เนื้อหาของกิจการ

● อุปกรณ์สำหรับแปรรูปงานที่เป็น Powder
【เครื่องส่งอากาศ】
ระบบการส่งอากาศที่สามารถส่งได้ทั้งเกลือแบบเปียก, ผงแห้ง หรือน้ำ เป็นเครื่องส่งที่คิดค้นมาจากเทคนิคการขนส่งขั้นสูงที่สามารถส่งได้แม้กระทั่งผงแป้ง สามารถนำไปใช้กับอาหาร, ยาได้อย่างถูกสุขลักษณะ, ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม สามารถเคลื่อนย้ายที่ดักหรือท่อไปพร้อมๆกับตอนที่ขนส่งได้อย่างปลอดภัย

【เครื่องผสม】
มีทั้ง Ribbon blender, เครื่องผสมตัว V, เครื่องผสมแบบ Double cone สามารถเลือกได้จากคุณลักษณะของผงแป้งหรือความละเอียดของวัตถุดิบที่นำมาผสม เหมาะสำหรับผสมอาหาร, ผลิตภัณฑ์เคมี

【เครื่องบด】
ระบบแมคคานิคสำหรับผงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากความร้อนน้อย เป็นเครื่องบดผงละเอียดแบบฉีดเข้าอย่างต่อเนื่องด้วยการบดและสกรีน สามารถทำการบดละเอียดได้ด้วยคัตเตอร์จากการหมุนด้วยความเร็วสูง

● อุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
【ระบบการผลิต FULVIC ACID】
สามารถแยกและหมักด้วยแบคทีเรียด้วยเครื่องปั่นขยะอินทรีย์แบบ Scope ได้เป็นระบบการรีไซเคิลที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงซึ่งมี Fulvic acid ผสมอยู่ ใน Fulvic acid จะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยและมั่นใจได้ใช้ในการผลิตปุ๋ยสำหรับการทำนา ช่วยปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น กากตะกอนของส่วนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำหรือทะเล, ส่วนที่เกิดจากการเผาไหม้หรือส่วนที่แยกออกมาจากน้ำสีแดง ( a red water) ช่วยบำบัดน้ำให้สามารถปล่อยกลับสู่ทะเลที่เต็มไปด้วยปลาและหอยหลากหลายชนิดได้ และในปุ๋ยสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงต้นทุนต่ำได้ 1/6 ของน้ำมันอีกด้วย

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Ryoko Industry Co.,Ltd ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัทเราเป็นบริษัทที่แยกตัวออกมาจากแผนกผลิตเครื่องจักรของ Kouzan Machinery เมื่อปี 1982
ในปี 1985 ได้วิจัยคิดค้น Spray drying และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี สินค้าของเราไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นแต่ยังคงมีเครื่องส่งอากาศ, เครื่องย่อยผงละเอียด, เครื่องผสม, เครื่องจ่ายวัตถุดิบตามปริมาณที่กำหนด, เครื่องคัดแยก, อุปกรณ์ในการหมัก เป็นต้น
โดยเฉพาะเครื่องส่งอากาศ【Air blow feeder】(Special license) นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตขึ้นมา ได้ ช่วยสร้างลมใหม่ให้กับกระบวนการผลิต, การควบคุมด้านคุณภาพของแต่ละวงการอุตสาหกรรมด้วยเครื่องส่งลมแม้ว่าจะเป็นผงเปียกก็ตาม
【Cutting mill】เครื่องย่อยแบบละเอียดสามารถย่อยได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากความร้อนนั้น ได้รับความนิยมใช้อย่างมากในโรงงานยา, อาหารและเคมีภัณฑ์
ในปัจจุบันเรามีการผลิตตามคำสั่งของลูกค้าเพื่อให้เข้ากับคุณลักษณะพิเศษของรูปทรงฝุ่นแต่ละอย่างที่มีอยู่หลากหลาย และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อให้ได้เครื่องจักรที่มีความสมเหตุสมผล, ประหยัดพลังงาน, ควบคุมด้านคุณภาพได้, รักษาสิ่งแวดล้อม
และเพื่อส่งมอบการใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงให้กับทุกคนในสถานที่ทำงาน เราผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงที่อุดมไปด้วย FULVIC ACID และ Silicic acid แบบละลายน้ำลดภาระให้กับแม่น้ำลำคลองและทะเลช่วยให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย, ความสะอาด, ความมั่นใจและสุขภาพ เครื่องทำความสะอาดน้ำที่ใช้พลังงานและต้นทุนน้อยต่ำกว่า 1/6 เท่าของน้ำมันที่ใช้

รหัสไปรษณีย์

8513101

พื้นที่/ประเทศ

Nagasaki, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

2167-1 Nishiumimachi Nagasaki-shi

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

24/12/1982

เงินลงทุน

10000000 JPY

จำนวนพนักงาน

น้อยกว่า 10 คน

ลูกค้าหลัก

1. อุตสาหกรรมอาหาร
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี
3. ธุรกิจที่เกี่ยวกับเซรามิค, เหล็ก ผงแป้ง
4. การปศุสัตว์
5. อุตสาหกรรมกำจัดขยะจากอุตสาหกรรม
6. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Ryoko Industry Co.,Ltd ได้

PAGE TOP