【YAMADA ASIA】ยามาดะ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานตัวแทนกรุงเทพฯ) (57427)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

【YAMADA ASIA】ยามาดะ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานตัวแทนกรุงเทพฯ)

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

【YAMADA ASIA】ยามาดะ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานตัวแทนกรุงเทพฯ)

เนื้อหาของกิจการ

เพื่อให้ความช่วยเหลือ/บริการแด่ผู้ใช้งาน

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ 【YAMADA ASIA】ยามาดะ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานตัวแทนกรุงเทพฯ) ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของ【YAMADA ASIA】ยามาดะ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานตัวแทนกรุงเทพฯ)

ตารางสรุปแคตตาล็อกของ【YAMADA ASIA】ยามาดะ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานตัวแทนกรุงเทพฯ)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัท ยามาดะ คอร์ปอเรชั่นได้ทำการก่อตั้งขึ้นในปี 1905 โดยก่อตั้งในนามของ "YAMADA SEISAKUSHO" โดยได้เริ่มทำการผลิตวาล์วน้ำและก๊อกน้ำตั้งแต่นั้นมา โดยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพรวม ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตปั๊มที่ใช้ในการส่งผ่านของเหลว สารกึ่งของแข็ง สารผง สารระเหยและระบบปล่อยออก เราทำการคิดค้นพัฒนาเทคนิคต่างๆ เพื่อที่จะตอบรับทุกความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการปั๊มที่มีสมรรถนะสามารถตอบสนองการใช้งานกับวัสดุใหม่ๆได้ นอกจากนี้เรายังจริงจังในการแก้ปัญหาจากการส่งผ่านวัสดุต่างๆของปั๊ม พร้อมๆกันไปกับการมุ่งสู่การผลิตและการจัดจำหน่าย

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

41/79 Moo 6, ( Bangna-Trad Road Km.16.5, ) Bangcha-long, Bangplee , Sumutprakarn 10540,

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

22/04/2014

จำนวนพนักงาน

น้อยกว่า 10 คน

TEL

FAX

+66-(0)2-130-0993

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

www.yamadacorp.co.jp/global/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

YAMADA CORPORATION

ที่อยู่

No.1-3, 1-Chome, Minami-Magome, Ohta-ku, Tokyo 143-8504 Japan

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

20/11/1939

เงินลงทุน

600 million JPY

จำนวนพนักงาน

101 คน - 500 คน

URL

http://www.yamadacorp.co.jp/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ 【YAMADA ASIA】ยามาดะ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานตัวแทนกรุงเทพฯ) ได้

PAGE TOP