รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

KYC Machine Industry Co., Ltd.

KYC Machine Industry Co., Ltd.

ตอบสนองความต้องการของโลก ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาของกิจการ

KYC เป็นผู้จำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น “สำหรับผลิตคอนกรีต” หรือ “สำหรับผลิตส่วนผสมของคอนกรีต” และให้การสนับสนุนการก่อสร้างโครงการสาธารณประโยชน์ เช่น สะพาน, ถนน, เขื่อนของ Official Development Assistance (ODA) โดยได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดี
ผลการดำเนินงานในต่างประเทศภายใต้ชื่อ KYC เหล่านี้มีมากกว่า 900 ฐานซึ่งเป็นหลักฐานว่าสินค้าของ KYC ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็นอย่างดี
นอกจากนี้เราได้ตระหนักถึงระบบของการเป็นผู้ผลิตทางด้านวิศวกรรมครบวงจรเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดร่วมกับผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อให้สามารถมอบสินค้าและบริการของเครื่องจักรใหม่ล่าสุดที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีความเหมาะสมด้านราคา
ทางบริษัทได้ส่งพนักงานผู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญงานไปประจำที่แต่ละสาขาในต่างประเทศนอกจากประเทศสิงคโปร์เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ เช่น การเปลี่ยนอะไหล่, งานซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว จับทิศทางการตลาดและตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ KYC Machine Industry Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของKYC Machine Industry Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

5410054

พื้นที่/ประเทศ

Osaka, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

7th Floor, No. 12, No. 3 E~idibiru, Chuo-ku, Osaka Minami-cho, 2-chome,

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ KYC Machine Industry Co., Ltd. ได้

PAGE TOP