รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Unit System Thailand

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

Unit System Thailand

เป็นกลุ่มของช่างเทคนิค! จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประเทศไทยและคนไทย!

เนื้อหาของกิจการ

ให้บริการและจัดจำหน่ายกล้องเครือข่าย,อุปกรณ์ป้องกันภัย ,อุปกรณ์ IT

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Unit System Thailand ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของUnit System Thailand

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประเทศไทยและคนไทย!

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

23-Tango Soy,Bankkok,Tailand

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

21/01/2015

เงินลงทุน

3000000 JPY

จำนวนพนักงาน

น้อยกว่า 10 คน

ลูกค้าหลัก

Sankin, Panasonic, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Kokumin

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Unit System CO., LTD

ที่อยู่

Japan Hyogo Prefecture Tamba ice-cho, Narimatsu 48 address

URL

htt://www.unitsystem.jp/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Unit System Thailand ได้

PAGE TOP