FLEXIBLE HOSE & EXPANSION JOINTS TOTAL LINE UP CATALOGUE แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

FLEXIBLE HOSE & EXPANSION JOINTS TOTAL LINE UP CATALOGUE

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ท่ออ่อนแสตนเลส แบบข้อต่อเกลียว ท่ออ่อนแสตนเลส แบบข้อต่อเกลียว
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  NK-1000 ท่ออ่อนแสตนเลส Standard Union (ปลายทั้งสองเป็นเกลียวตัวเมีย) NK-1100 ท่ออ่อนสแตนเลส Fit Union (ปลายทั้งสองเป็นเกลียวตัวเมีย/ไม่มีการเชื่อม) NK-1200 ท่ออ่อนแสตนเลส Union เอนกประสงค์ (ปลายทั้งสองเป็นเกลียวตัวเมีย) NK-1300 ท่ออ่อนแสตนเลส Socket ตัวเมีย (ปลายทั้งสองเป็นเกลียวตัวเมีย) NK-1500 ท่ออ่อนแสตนเลส Nipple ตัวผู้ (ปลายทั้งสองเป็นเกลียวตัวผู้) NK-1900 ท่ออ่อนแสตนเลส Union Nipple (เกลียวตัวผู้ x ตัวเมีย) NK-2000 ท่ออ่อนแสตนเลส Slim Union (Metal Touch) (M:ปลายทั้งสองเป็นเกลียวตัวผู้ / F: ปลายทั้งสองเป็นเกลียวตัวเมีย / MF: เกลี่ยวตัวผู้ x ตัวเมีย) NK-3400 ท่ออ่อนแสตนเลส Light Union (Metal Touch) (M:ปลายทั้งสองเป็นเกลียวตัวผู้ / F: ปลายทั้งสองเป็นเกลียวตัวเมีย / MF: เกลี่ยวตัวผู้ x ตัวเมีย / ไม่มีการเชื่อม)

 • ท่ออ่อนสแตนเลสแบบข้อต่อหน้าแปลน ท่ออ่อนสแตนเลสแบบข้อต่อหน้าแปลน
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  NK-2500 ท่ออ่อนแสตนเลสแบบหน้าแปลนเอนกประสงค์ (ปล่อยด้านหนึ่ง x หน้าแปลนยึดด้านหนึ่ง) NK-2600 ท่ออ่อนแสตนเลสแบบหน้าแปลนเอนกประสงค์ (หน้าแปลนปล่อยทั้งสองปลาย) NK-3100 ท่ออ่อนแสตนเลสแบบหน้าแปลนมาตรฐาน (หน้าแปลนปล่อยทั้งสองปลาย) NK-3300 ท่ออ่อนแสตนเลสแบบหน้าแปลนไม่มีการเชื่อม (หน้าแปลนปล่อยทั้งสองปลาย / ไม่มีการเชื่อม) NK-4000 ท่ออ่อนแสตนเลส Ribbon Blade แบบหน้าแปลน (ปล่อยด้านหนึ่ง x หน้าแปลนยึดด้านหนึ่ง) NK-4100 ท่ออ่อนแสตนเลส Ribbon Blade แบบหน้าแปลน (หน้าแปลนปล่อยทั้งสองปลาย) NK-5000 ท่ออ่อนแสตนเลสยึดสายรัดแบบหน้าแปลน (ปล่อยด้านหนึ่ง x หน้าแปลนยึดด้านหนึ่ง) NK-5100 ท่ออ่อนแสตนเลสยึดสายรัดแบบหน้าแปลน (หน้าแปลนปล่อยทั้งสองปลาย) NK-5500 ท่ออ่อนแสตนเลสยึดแหวนแบบหน้าแปลน (ปล่อยด้านหนึ่ง x หน้าแปลนยึดด้านหนึ่ง) NK-5600 ท่ออ่อนแสตนเลสยึดแหวนแบบหน้าแปลน (หน้าแปลนปล่อยทั้งสองปลาย) NK-6300 ท่ออ่อนแสตนเลสไม่มีการเชื่อมแบบหน้าแปลน (หน้าแปลนปล่อยทั้งสองปลาย) NK-7800 ท่ออ่อนแสตนเลสข้อต่อปั้ม ซุปเปอร์ 10, ซุปเปอร์ 20 (ยึดทั้งสองด้าน / Tie Rod)

 • ท่ออ่อนแสตนเลสตามกฎหมายดับเพลิง ท่ออ่อนแสตนเลสตามกฎหมายดับเพลิง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  NK-9100 ท่ออ่อนแสตนเลสมาตรฐานตามมาตรา 20 กฎหมายดับเพลิง (อันตราย) NK-9500 ท่ออ่อนแสตนเลส (สำหรับเดินท่อดับเพลิง) รับรองตามประกาศที่ 31 ของกรมดับเพลิง NK-PG2 ท่ออ่อนแสตนเลส มัลติสำหรับเดินท่อเชื้อเพลิงหน่วยงานดีเซลสำหรับใช้ฉุกเฉิน NK-PG3 ท่ออ่อนแสตนเลสมัลติสำหรับเดินท่อเชื้อเพลิงหน่วยงานดีเซลสำหรับใช้ปรกติ NK-CT2 ท่ออ่อนแสตนเลสสำหรับถังผลิตภัณฑ์เคมี

 • ท่ออ่อนแสตนเลส แบบ One Touch ท่ออ่อนแสตนเลส แบบ One Touch
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  NK-1800 ท่ออ่อนแสตนเลสแบบหน้าแปลน Sanitary (Ferrel) NK-3500 ท่ออ่อนแสตนเลสแบบ Lever Coupling NK-3600 ท่ออ่อนแสตนเลสแบบ One Touch Coupler

 • ท่ออ่อนแสตนเลสสำหรับสุญญากาศ ท่ออ่อนแสตนเลสสำหรับสุญญากาศ
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  NK-2300PT ท่ออ่อนแสตนเลสสุญญากาศ Pipe End NK-2300KF ท่ออ่อนแสตนเลสสุญญากาศหน้าแปลน KF NK-2300V ท่ออ่อนแสตนเลสแบบหน้าแปลนสุญญากาศ JIS

 • ท่ออ่อนแสตนเลสผลิตจาก Fluorocarbon Polymer ท่ออ่อนแสตนเลสผลิตจาก Fluorocarbon Polymer
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  NK-FJ-F ท่ออ่อนแสตนเลส Fluorocarbon Polymer แบบหน้าแปลน NK-FJ-A ท่ออ่อนแสตนเลส Fluorocarbon Polymer แบบ Nipple NK-FJ-B ท่ออ่อนแสตนเลส Fluorocarbon Polymer แบบ Union ตัวผู้ NK-FJ-C ท่ออ่อนแสตนเลส Fluorocarbon Polymer แบบ Union ตัวเมีย NK-FJ-S ท่ออ่อนแสตนเลส Fluorocarbon Polymer แบบหน้าแปลน Sanitary

 • ท่ออ่อนแสตนเลสชนิดอื่นๆ ท่ออ่อนแสตนเลสชนิดอื่นๆ
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  NK-6000 ท่ออ่อนแสตนเลสแบบ Jacket NK-1400 ท่ออ่อนแสตนเลสแบบ Pipe End NK-HPG ท่ออ่อนแสตนเลส (KHKS0803) แก้ปัญหาการรักษาความปลอดภัยแก๊สแรงดันสูง NK-JLP ท่ออ่อนแสตนเลส (JLPA209-2010) สำหรับแก๊ส LP NK-RB-F ข้อต่ออ่อนผลิตจากยางรูปทรงลูกบอล NK-RB-D PTFE Lining อ่อนผลิตจากยางรูปทรงลูกบอล NK-JB-F ท่ออ่อนแสตนเลสแบบ Non-Metalic

 • ข้อต่อขยาย ข้อต่อขยาย
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  NK-6500 ข้อต่อขยาย รูปทรงอิสระมาตรฐาน (หน้าแปลนยึดทั้งสองปลาย / Set Bolt) NK-6600 ข้อต่อขยาย รูปทรงอิสระมาตรฐาน (หน้าแปลนยึดทั้งสองปลาย) NK-6700 ข้อต่อขยาย รูปทรงอิสระมาตรฐาน (Pipe End) NK-6900 ข้อต่อขยาย รุ่นความสามารถสูง (หน้าแปลนยึดทั้งสองปลาย) NK-7300 ข้อต่อขยาย สำหรับแก๊สไอเสีย (หน้าแปลนปล่อยทั้งสองปลาย) NK-7900 ข้อต่อขยาย รุ่น Compact (หน้าแปลนยึดทั้งสองปลาย) NK-7500 ข้อต่อขยาย รุ่นปลอกนอก (Single Bellow) NK-7700 ข้อต่อขยาย รุ่นปลอกนอก (Double Bellows) NK-7000 ข้อต่อขยาย แบบแหวนทนแรงดัน (Single Bellow) NK-7100 ข้อต่อขยาย แบบแหวนทนแรงดัน (Double Bellows) NK-6800 ข้อต่อขยาย รุ่นดับเบิลมาตรฐาน (Double Bellows) NK-7400 ข้อต่อขยาย รุ่นยูนิเวอร์ซัล (Double Bellows)

 • ข้อต่อขยาย รุ่นความสามารถพิเศษ ข้อต่อขยาย รุ่นความสามารถพิเศษ
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  NK-8600 ข้อต่อขยาย แบบสมดุลย์แรงดันท่อตรง NK-8700 ข้อต่อขยาย แบบสมดุลย์แรงดันท่อดัด NK-8300 ข้อต่อขยาย แบบหมุนได้ NK-8400 ข้อต่อขยาย แบบ Gimbal NK-10000 ข้อต่อท่อยืดหดแบบ Bellow เหลี่ยม NK-8900 ข้อต่อขยาย Non Metalic

 • ข้อต่อเดินท่อสุญญากาศ ข้อต่อเดินท่อสุญญากาศ
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  V-KF-S หน้าแปลนมาตรฐาน KF V-KF-L หน้าแปลนยาว KF V-KF-B หน้าแปลน Blind KF V-KF-CL แคลมป์ KF V-KF-P Centering KF V-KF-90EL ข้องอ KF 90° V-KF-NP Nipple KF V-KF-CR ข้อต่อลดขนาด KF V-KF-TE ข้อต่อตัว T KF V-KE-RTE ข้อต่อ T ลดขนาด KF V-KF-M ตัวแปลง KF-SM V-KF-GP ข้อต่อแปลง KF-GAGE PORT

ข้อมูลบริษัท

NANGOKU FLEXIBLE HOSE INDUSTRY CO., LTD. NANGOKU FLEXIBLE HOSE INDUSTRY CO., LTD.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP