รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

The Nippon Joint, Ltd.

The Nippon Joint, Ltd.

พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทKadant Johnson Inc.อเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิต Rotary joint ชั้นนำ และได้ผลิตสินค้าจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม

เนื้อหาของกิจการ

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และการดูแลสินค้าทั้งหมด

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ The Nippon Joint, Ltd. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของThe Nippon Joint, Ltd.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของThe Nippon Joint, Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัทเปิดกิจการในปี 1965 และได้นำเข้าเทคโนโลยีจากบริษัท Kadant Johnson Inc.จากประเทศอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสินค้า Rotary joint และได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิตกระดาษ, กล่องกระดาษ, เส้นใย, ยาง, พลาสติก, เหล็ก, เคมีภัณฑ์, อาหาร เป็นต้น หลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์ Oip shock ขึ้นในประเทศเรา ทำให้ตื่นตัวต่อการผลิตที่ประหยัดพลังงานและประหยัดทรัพยากร และยังได้รับการยอมรับทั้งในด้านเทคโนโลยี, คุณภาพและความคุ้มค่าในแง่ของการใช้งานเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ Nippon joint มีความสอดคล้องกับหลายๆผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเทศด้วย
ผลิตภัณฑ์ของเรามีราคาที่ไม่แพงแต่มีคุณภาพดีและกำลังขยายจากในประเทศสู่ต่างประเทศด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและเทคนิคใหม่ๆ

รหัสไปรษณีย์

6130022

พื้นที่/ประเทศ

Kyoto, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

55 Kitaura, Ichida, Kumiyama-cho, Kuse-gun

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

24/06/1964

จำนวนพนักงาน

51 คน - 100 คน

ลูกค้าหลัก

อเมริกา / Kadant Johnson Inc.
อเมริกา / Thompson Equipment Company
อิตาลี / BicarjetS.r.l.

TEL

FAX

+81-(0)774-24-0655

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.nippon-joint.co.jp/e-index.html

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ The Nippon Joint, Ltd. ได้

PAGE TOP