ดูผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของOHTSUKA CERAMICS INC. วัสดุ/วัตถุดิบ แก้ว/เซรามิค (57384)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของOHTSUKA CERAMICS INC.

ปรัชญาของเรา คือ “การไล่ตามคุณค่าการมีอยู่ในสังคมของธุรกิจ”

เนื้อหาของกิจการ

รองรับการผลิตอย่างครบวงจรด้วยไลน์ผลิตที่มีครบตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบตามความต้องการของลูกค้า

วัสดุ/วัตถุดิบ แก้ว/เซรามิค

PAGE TOP