ดูผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของVALQUA INDUSTRIES (THAILAND) LIMITED เครื่องผลิตเซมิคอนดักเตอร์/เครื่องผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์/เครื่องมือประเมินเซมิคอนดักเตอร์/เครื่องทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ (57362)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของVALQUA INDUSTRIES (THAILAND) LIMITED

บริษัทวัลคัว อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Seal Engineering หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ 'ปะเก็น' ซึ่งเรามีสินค้าหลากหลายชนิดที่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรต่างๆ

เนื้อหาของกิจการ

- Seal Materials: Soft Gasket/ Metal・Semi-Metal Gasket/ Other Gaskets/ Molding Packing/ Gland Packing/ Mechan...

เครื่องผลิตเซมิคอนดักเตอร์/เครื่องผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์/เครื่องมือประเมินเซมิคอนดักเตอร์/เครื่องทดสอบเซมิคอนดักเตอร์

PAGE TOP