Rubber molding, V-packing, Wire seal, Connector seal, ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Rubber molding, V-packing, Wire seal, Connector seal,

Rubber molding, V-packing, Wire seal, Connector seal,

We can supply from the companund design of raw material to mold to satisfy the customer requirement.
1. Material: NBR, Silicone, FKM, EPDM, ACM, CR etc
2. Hardness: 35Hs, 40Hs, 45Hs, 50Hs, 60Hs, 70Hs, 75Hs, 90Hs
3. Injection, Compression and Liquid injection moulding
4. Certification, Inspection data, Testing facility

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

ไม่เกิน 1 เดือน

สต็อกในประเทศไทย

มี

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  ชิ้นส่วนเครื่องจักร  เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง・การทำเหมือง

ข้อมูลบริษัท

VALQUA INDUSTRIES (THAILAND) LIMITED VALQUA INDUSTRIES (THAILAND) LIMITED

แคตตาล็อก

V-packing, Hydraulic seal, Wire seal, Connector seal
O-ring - NBR, ACM, FKM, EPDM, Silicone

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP