Water Treatment Filter & Units แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Water Treatment Filter & Units

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Water Treatment Filtering Units Water Treatment Filtering Units
    • แคตตาล็อก

    Sa-PTFE วัสดุเมมเบรนคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ PTFE (โพลี Tetra Fluoro เอทิลีนรวมทั้งความต้านทานที่ดีเคมีทนต่อสภาพอากาศ ทนความร้อนไม่เปียกไม่ปนเปื้อนด้วยคุณสมบัติน้ำมันไม่ติดแรงเสียดทานต่ำ, ลักษณะไฟฟ้า. Sa-PTFE เมมเบรน เป็นเมมเบรนที่มีรูพรุนที่ทำจากเส้นใยโครงสร้างนาโนรูพรุนและภายในโครงสร้างสามมิติผ่านกระบวนการพิเศษ สามารถป้องกันน้ำและสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ซึมผ่าน โดยอากาศและไอน้ำสามารถไหลผ่านได้เท่านั้น.

ข้อมูลบริษัท

VALQUA INDUSTRIES (THAILAND) LIMITED VALQUA INDUSTRIES (THAILAND) LIMITED
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP