สปริงเหล็ก แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สปริงเหล็ก

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • สปริงเหล็ก สปริงเหล็ก
    • แคตตาล็อก

    บริษัทเราเป็นเจ้าแรกที่กำหนดมาตรฐานของสปริงที่ใช้วัสดุแบบตัดขวางในรูปแบบที่แตกต่างของญี่ปุ่น มาตรฐานที่เกิดจากเทคนิคนี้ คือ สปริงอย่างแข็ง ทนต่อแรงโหลดในพื้นที่แคบได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับคอยล์สปริงเส้นกลม [ประเภท] 1. แบบแรงโหลดน้อยมาก /TF 2. แบบแรงโหลดน้อย / TL 3. แบบแรงโหลดปานกลาง / TM 4. แบบแรงโหลดมาก / TH 5. แบบแรงโหลดสูงมาก / TB

ข้อมูลบริษัท

TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING CO.,LTD. TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP