บริษัท โมคอม กรุ๊ป จำกัด (57310)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท โมคอม กรุ๊ป จำกัด

บริษัท โมคอม กรุ๊ป จำกัด

สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสาร และเทคโนโลยีมือถือ

เนื้อหาของกิจการ

moCom Group จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้บริการลูกค้าในหลายๆ กลุ่มธุรกิจ
ที่มีความต้องการทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย
หรือ mobile communications โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการทำการตลาดของลูกค้าเอง
ไม่ว่าจะเพื่อการทำ Branding หรือการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทั้งนี้ยังรวมไปถึง
บริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งและยังมีขนาดเล็ก ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจระดับหนึ่ง และอาจ
เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้งาน Software as a Service (SaaS)
โมคอม กรุ๊ป จำกัด มุ่งที่จะเติบโตในตลาดของประเทศไทยและอาเซียนในอนาคต โดยจะมีบริการ
ที่นำเสนอลูกค้าที่หลากหลาย อาทิเช่น

1) บริการ Bulk SMS และ USSD โดยผ่าน Gateway ของทาง โมคอม ที่ได้มีการเชื่อมต่อกับคู่ค้าในต่างประเทศ ซึ่งทำให้โมคอมเองมีความสามารถในการให้บริการการส่งข้อความได้ทั่วโลก ในราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้
2) บริการ Software as a Service ที่ช่วยให้การบริหารจัดการบุคลากร การเงิน และการปฏิบัติการแบบครบวงจร ที่เป็นระบบ Paperless อย่างแท้จริง และยังเป็นบริการที่อยู่บน Cloud อีกด้วย ซึ่งบริการนี้เองที่สามารถเพิ่มความสามารถของลูกค้าในการบริหารจัดการทั้งสำนักงานหลัก และสาขาในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกได้อีกด้วย
3) บริการการเขียนซอฟแวร์สำหรับระบบปฏิบัติการเคลื่อนที่ หรือ Mobile Application ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร หรือความต้องการทางด้านการตลาดเพื่อทำ Branding หรือการส่งเสริมการขาย การจัดการสินค้า หรือบริหารสินค้าที่มีอยู่อย่างเช่น การทำ e-catalog เป็นต้น
4) บริการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย Ethical Hacking ที่สามารถตรวจช่องโหว่ขององค์กร ทั้งทางด้านเครื่องข่ายมีสายและไร้สาย รวมไปถึง mobile app ที่อาจสร้างช่องโหว่ให้กับองค์กร ทั้งนี้ยังแปลช่องโหว่ที่เป็นเรื่องทางเทคนิคให้ออกมาเป็นความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านธุรกิจได้อีกด้วย

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท โมคอม กรุ๊ป จำกัด ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท โมคอม กรุ๊ป จำกัด

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10210

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย วิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

16/09/2556

เงินลงทุน

10000000 THB

จำนวนพนักงาน

น้อยกว่า 10 คน

มาตรฐานที่ได้รับ

DBD Registered

TEL

FAX

029550290

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://mocom.co.th

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท โมคอม กรุ๊ป จำกัด ได้

PAGE TOP