รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI KYOWA KAKO CO.LTD

เนื้อหาของกิจการ

ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและให้คําปรึกษาทางด้านวิศวกรรม - อุปกรณ์ฟอกอากาศเสีย(ปั๊มขัด) - เอฟอาร์พีและท่อพีวีซี - แทงก์เอฟอาร์พีและเอฟอาร์พีไลน์ - เครื่องพ่นต้านทานสารคมี - ปั๊มต้านสารเคมี - การซ่อมบํารุง - กาต้านทานการสึกกร่อน - ระบบการเรียงชั้น

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI KYOWA KAKO CO.LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

24130

พื้นที่/ประเทศ

ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย

ที่อยู่

1/17 Moo5 Tha-Sa-an Bang Pakong

TEL

FAX

+66(0)3857-7564

URL

http://www.kyowa.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI KYOWA KAKO CO.LTD ได้

PAGE TOP