รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI A-TECH CO.,LTD.

เนื้อหาของกิจการ

แม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบฉีด การซ่อมบํารุงแม่พิมพ์แบบฉีด ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก เหล็กแม่พิมพ์ การทําทางวิ่งของของเหลวพลาสติกในแม่พิมพ์ให้มีอุณภูมิสูงตลอดเวลา

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI A-TECH CO.,LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

20230

พื้นที่/ประเทศ

ชลบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

219 Moo5 Bung Sriracha

TEL

URL

http://www.atechsolution.co.kr

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI A-TECH CO.,LTD. ได้

PAGE TOP