รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TECHNO POLYMER (THAILAND) CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

บริษัทเทรดดิ้งในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์พลาสติก วิศวกรรมพลาสติกและสารเคมีและการให้บริการทางด้านเทคนิค

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TECHNO POLYMER (THAILAND) CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10330

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

62 The Millennia 19th Fl. Rm.1902-3 Langsuan Rd. Lumpini Pathumwan

TEL

FAX

+66(0)2255-9739

URL

http://www.techpo.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TECHNO POLYMER (THAILAND) CO. LTD ได้

PAGE TOP