รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TAKAHATA PRECISION (THAILAND) LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตโมลด์ในการฉีดพลาสติกสําหรับชิ้นส่วนที่มีความแม่นยําเช่น
ชิ้นส่วนยานยนต์ (ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยําสูง) ชิ้นส่วนดิจิตอลและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ TAKAHATA PRECISION (THAILAND) LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

13160

พื้นที่/ประเทศ

พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

ที่อยู่

93 Moo1 Banlen Bang Pa-In

TEL

FAX

+66(0)3535-0704-5

URL

http://www.takahata.biz/

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ TAKAHATA PRECISION (THAILAND) LTD. ได้

PAGE TOP