รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TAIUN (THAILAND) CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดําเนินการทางศุลกากร นําเข้า ส่งออก กับบุคคลภายนอก "ห่วงโซ่อุปทาน" โลจิสติกส์(3PL) และการขนส่ง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TAIUN (THAILAND) CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

12000

พื้นที่/ประเทศ

ปทุมธานี, ประเทศไทย

ที่อยู่

70 Moo4 Banmai Muang

TEL

FAX

+66(0)2963-8365

URL

http://www.taiun.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TAIUN (THAILAND) CO. LTD ได้

PAGE TOP