รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

MEIDEN ELECTRIC (THAILAND) LTD.

MEIDEN ELECTRIC (THAILAND) LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ออกแบบ, ผลิต, และจําหน่าย Switchboard แรงดันสูง-ต่ํา ตลอดจนซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และแผงไฟฟ้า

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ MEIDEN ELECTRIC (THAILAND) LTD. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของMEIDEN ELECTRIC (THAILAND) LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

13160

พื้นที่/ประเทศ

พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

ที่อยู่

898 Moo2, Bangpa-in Industrial Estate, Udomsorayuth Rd., Klongjig, Bangpa-in

TEL

FAX

+66-3522-1388

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.met.co.th

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

MEIDENSHA CORPORATION

ที่อยู่

ThinkPark Tower, 2-1-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-6029 JAPAN

URL

http://www.met.co.th

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ MEIDEN ELECTRIC (THAILAND) LTD. ได้

PAGE TOP