รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

MC INDUSTRIAL CHEMICAL CO., LTD.

MC INDUSTRIAL CHEMICAL CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมี
ทุกชนิดและผลิตภัณฑ์พลาสติก

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ MC INDUSTRIAL CHEMICAL CO., LTD. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของMC INDUSTRIAL CHEMICAL CO., LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10100

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

5th Fl. Metro Bld.180-184 Rajawongse Rd.

TEL

FAX

+66(0)2224-9839

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.mcic.co.th/

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ MC INDUSTRIAL CHEMICAL CO., LTD. ได้

PAGE TOP