รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

KYORITSU ELECTRIC (THAILAND) CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

การจําหน่ายและการให้บริการด้วยความเร็วสูงในการทดสอบวงจร
สําหรับพีซีบี, ตัวทดสอบอัตโนมัติเต็มรูปแบบในวงจร ตัวทดสอบแบบฟิกซ์เจอร์เลส, ชิปเม้าทน์เตอร์และตัวทดสอบภาพสําหรับบอร์ดSMT ผู้ผลิตไอซีทีเทสต์ฟิกซ์เจอร์และฟังก์ชั่นจิ๊ก

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ KYORITSU ELECTRIC (THAILAND) CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

11000

พื้นที่/ประเทศ

นนทบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

4/4-6 Rattanathibeth Rd. Muang

TEL

FAX

+66(0)2950-2522

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ KYORITSU ELECTRIC (THAILAND) CO. LTD ได้

PAGE TOP