รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

KOKUYO INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตและจัดจําหน่ายของเครื่องเขียน เฟอร์นิเจอร์สํานักงาน
และเครื่องใช้สํานักงาน ดีไซน์และออกแบบสํานักงาน งานตกแต่งภายใน

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ KOKUYO INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10330

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

999/9 The Offices at Central World 9th Fl. Unit 912 Rama 1 Rd. Pathumwan

TEL

FAX

+66(0)2264-5104

URL

http://www.kokuyo.co.jp/intl/

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ KOKUYO INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD. ได้

PAGE TOP