รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Design Gateway

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • สภาพแวดล้อมการออกแบบวงจรของ System level「Design Gateway」 สภาพแวดล้อมการออกแบบวงจรของ System level「Design Gateway」
    • แคตตาล็อก

    การที่สินค้าอิเล็กทรอนิกซ์มีขนาดเล็กลง ตลาดต้องการฟังก์ชั่นที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง ด้งนั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องออกแบบให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่แผงวงจรหลายแผงเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน ดังนั้น ต้องออกแบบขั้นสูงในการออกแบบแผงวงจรหลายอันไปพร้อมกับปรับให้แต่ละอันมีการเชื่อมโยงกัน 「Design Gateway」สามารถออกแบบได้ทั้งแผงวงจรเดี่ยว และ สภาวะการออกแบบแผงวงจรระดับระบที่ตอบรับMultiboadที่มีแผงวงจรหลายอันมาเชื่อมต่อกัน ลักษณะพิเศษ - ใชัได้ทั้งกับแผงวงจรเดี่ยว และแผงวงจรหลายอันที่เชื่อมต่อระหว่างแผง - สามารถวิเคราะห์หรือเปลี่ยนแบบของแผงวงจรหลายอันได้ - สามารถเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดีกับIT information infrastructure ที่เกิดขึ้น จากที่มีการเปิดกว้าง กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามและดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้

ข้อมูลบริษัท

Zuken Inc. Zuken Inc.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP