รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

K.G.M. SERVICES CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

นําเข้า ส่งออกระหว่างประเทศ บริการดําเนินการทางศุลกากร บริการขนส่งภายในประเทศ บรรจุและคลังสินค้า บริการสําหรับสินค้าทางน้ําและทางอากาศ บริการทางวิศวกรรม นําเข้าและส่งออกเป็นจํานวนมากบริการรับ-ส่งพัสดุที่รวดเร็ว

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ K.G.M. SERVICES CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10110

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

SSP Tower 2 116/65-67 18th Fl. Na Ranong Rd. Klongtoey

TEL

FAX

+66(0)2671-2862

URL

http://www.kgmservices.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ K.G.M. SERVICES CO. LTD. ได้

PAGE TOP