รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

K LINE (THAILAND) LTD.

เนื้อหาของกิจการ

เอเจซีการจัดส่งสินค้า/ NVOCC, คอนเทนเนอร์เปล่า คลังสินค้า/
การบํารุงรักษาคอนเทนเนอร์และการซ่อมแซม,การดําเนินการพิธีการศุลกากร, คลังสินค้า,การติดตั้งเครื่อง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ K LINE (THAILAND) LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

33/29-31 8th Fl. Wall Street Tower Bld.Surawongse Rd. Kwang Suriyawongse Bangrak

TEL

FAX

+66(0)2632-7350

URL

http://www.kline.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ K LINE (THAILAND) LTD. ได้

PAGE TOP