รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

18230

พื้นที่/ประเทศ

สระบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

70 Moo4 Bualoy Nongkhae

TEL

URL

http://www.jcyinternational.com/

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD. ได้

PAGE TOP