Hokuriku International (Thailand) Co., Ltd. (5366)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Hokuriku International (Thailand) Co., Ltd.

เนื้อหาของกิจการ

ผู้นําเข้าและผู้จัดจําหน่ายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวต้านทานกระแสไฟ, ตัวต้านทานกระแสไฟแบบผกผัน, ชิพต้านทานกระแสไฟ, แผงวงจรรวมผสมและเซ็นเซอร์เทอร์มิสเตอร์)

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Hokuriku International (Thailand) Co., Ltd. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10250

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

9/212 U.M. Tower 21st Fl. Ramkhamhaeng Rd. Suanluang

TEL

FAX

+66(0)2369-3630

URL

http://www.hdk.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Hokuriku International (Thailand) Co., Ltd. ได้

PAGE TOP