รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD

เนื้อหาของกิจการ

การขายส่ง การนําเข้าและการส่งออกของฮิตาชิและส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อุปกรณ์SMT &บริการอื่นๆ และวัสดุพลาสติก

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

62 Thaniya Bld.. 7th Fl. Rm.702 Silom Rd. Suriyawong Bangrak

TEL

FAX

+66(0)2236-7346

URL

http://www.hitachi-hitec.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD ได้

PAGE TOP