รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

HAKUTO (THAILAND) LTD.

เนื้อหาของกิจการ

นําเข้าและส่งออก อุปกรณ์ FA , อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา, เครื่องมือการผลิตและทดสอบ, การผลิตแผ่นพีซีบี, เครื่องมือทดสอบ, อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา, ส่วนประกอบด้านไฟฟ้าและเครื่องกล, บริการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และวิศวกรรม

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ HAKUTO (THAILAND) LTD. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของHAKUTO (THAILAND) LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10330

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

18th Fl., Regent House Bldg., 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Pathumwan

TEL

FAX

+66-2255-8911

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.hakuto.co.jp

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

HAKUTO (THAILAND) LTD.

ที่อยู่

18th Fl., Regent House Bldg., 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

URL

http://www.hakuto.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ HAKUTO (THAILAND) LTD. ได้

PAGE TOP