รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

FUKUI KASEI (THAILAND) CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตเกี่ยวกับ: - การประกอบท่อระบายน้ํา ยางกันการสั่นสะเทือน การผลิตท่อพลาสติก การประกอบหัวฉีด

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ FUKUI KASEI (THAILAND) CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

20000

พื้นที่/ประเทศ

ชลบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

700/433 Moo7 Don Hua Roh Muang

TEL

FAX

+66(0)3845-4662

URL

http://www.fkt.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ FUKUI KASEI (THAILAND) CO. LTD ได้

PAGE TOP