รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

DAIKOKU ELECTRONICS (THAILAND) LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ผู้ผลิตขดลวดแบบบางเฉียบ สําหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
และมีความแม่นยํา

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ DAIKOKU ELECTRONICS (THAILAND) LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

12120

พื้นที่/ประเทศ

ปทุมธานี, ประเทศไทย

ที่อยู่

55/3 Moo13 Klongnueng Klongluang

TEL

FAX

+66(0)2909-7114

URL

http://www.daikokudensen.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ DAIKOKU ELECTRONICS (THAILAND) LTD. ได้

PAGE TOP