รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

DAIHEN ELECTRIC CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าสําหรับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
และอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งประเทศญี่ปุ่น

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ DAIHEN ELECTRIC CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

24130

พื้นที่/ประเทศ

ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย

ที่อยู่

258-259 Moo6 Tasa-an Bangpakong

TEL

FAX

+66(0)3853-1074

URL

http://www.daihen.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ DAIHEN ELECTRIC CO. LTD. ได้

PAGE TOP