รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

AS/RS: Unit Load

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • Automatic System / Stroage system (AS/RS): Unit Load Automatic System / Stroage system (AS/RS): Unit Load
  • แคตตาล็อก

  คลังสินค้าระบบอัตโนมัติ ประเภท unit load ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับการจัดเก็บสินค้าในแนวดิ่งด้วยเครื่องจักรกลขนาดกะทัดรัดเหมาะกับสินค้าที่ต้องการจัดเก็บในปริมาณมาก และยังมีรูปแบบที่หลากหลายให้เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม สามารถรับน้ำหนักพาเลตสินค้าได้ตั้งแต่ 500 - 3,000 กิโลกรัม พร้อมความสูงของชั้นวางกว่า 36 เมตร ทั้งนี้ unit load ยังเหมาะกับสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีลักษณะยาว น้ำหนักมาก วัสดุอันตราย ตลอดจนสินค้าแช่แข็งที่มีอุณหภูมิกว่า -40 องศาเซลเซียส อีกทั้งการทำงานของเครื่องจักรยังก่อให้เกิดเสียงรบกวนค่อนข้างต่ำ และมีรูปแบบการทำงานทั้งแบบ single deep และ double deep Daifuku's unit load is a high-density pallet buffer designed to maximize vertical storage space while maintaining a compact footprint. The unit load can also be used to store long or bulky items, hazardous materials and it is also ideal for freezer (to -40 degrees C) and low-noise applications.

 • References References
  • แคตตาล็อก

  Food & Beverage Kinki Coca Cola [Unit Load]: Link >> http://www.youtube.com/watch?v=1y2AKfpPWH4 Yili Inner Mongolia Industrial Group [Unit Load]: Link >> http://www.youtube.com/watch?v=WdG4rNuQpDE Utah Dept. of Alcoholic Beverage Control [Unit Load]: Link >> http://www.youtube.com/watch?v=A4tdknX9uRI Electronics Dell [Mini Load]: Link >> http://www.youtube.com/watch?v=L-bM5OYf7-A Automobile Delphi / ARD Logistics [Unit Load]: Link >> http://www.youtube.com/watch?v=TYgx8y88dzw Others Cox Target Media Valpak [Unit Load & Mini Load]: Link >> http://www.youtube.com/watch?v=mfPZ1_vR1_Y Netto Supermarkets [Unit Load]: Link >> http://www.youtube.com/watch?v=oE5yqCXbHJE Grand Siam Composites Co., Ltd [Unit Load]: Link >> https://www.youtube.com/watch?v=9F8w6y7LLh0 Synnex(Thailand) Public Company Limited. [AS/RS]: Link >> http://www.synnex.co.th/th/AboutSynnex/ASRS.aspx

ข้อมูลบริษัท

DAIFUKU (THAILAND) LTD./ บริษัทไดฟูกุ (ประเทศไทย) จำกัด DAIFUKU (THAILAND) LTD./ บริษัทไดฟูกุ (ประเทศไทย) จำกัด
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP