รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ARS CHEMICAL (THAILAND) CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ผู้ผลิตสารกําจัดแมลง,น้ําหอมปรับอากาศ,เมาส์วอช,น้ําหอมและ
การควบคุมศัตรูพืช

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ ARS CHEMICAL (THAILAND) CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10120

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

25 Bangkok Insurance/Y.W.C.A Bld.30th Fl. South Sathorn Rd.Tungmahamek Sathorn

TEL

FAX

+66(0)2286-8110

URL

http://www.ars.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ ARS CHEMICAL (THAILAND) CO. LTD. ได้

PAGE TOP