รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ALTECH ASIA PACIFIC CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การซื้อขายเครื่องจักรแปรรูปพลาสติกและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องจักรสําหรับยาและเวชภัณฑ์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ ALTECH ASIA PACIFIC CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10310

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

Chan Issara Tower2 3rd Fl.2922/128-9 New Petchburi Rd. Bangkapi Huaykwang Bangkok

TEL

FAX

+66(0)2712-9952

URL

http://www.altech.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ ALTECH ASIA PACIFIC CO. LTD. ได้

PAGE TOP