รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ALPS TOOL (THAILAND) CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตและการขายเครื่องมือที่หลากหลายและอุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมและบาร์ฟีดเดอร์สําหรับเครื่องกลึงเอ็นซี

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ ALPS TOOL (THAILAND) CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

13160

พื้นที่/ประเทศ

พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

ที่อยู่

44 Moo 1 Banlen Bang Pa-In

TEL

FAX

+66(0)3531-4075

URL

http://www.alpstool.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ ALPS TOOL (THAILAND) CO. LTD. ได้

PAGE TOP