รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

AICHI INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตและจัดจําหน่ายเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมและวัสดุฉนวนกันความร้อน วัสดุเคมี วัสดุไฟฟ้า ตัวควบคุม สีและสารทําความสะอาด อุปกรณ์อุตสาหกรรมอัตโนมัติ อุปกรณ์และชิ้นส่วน เทป
กาวเซมิคอนดักเตอร์ ใช้งานและอื่นๆ กระดาษสําหรับทําความสะอาดห้อง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ AICHI INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

20110

พื้นที่/ประเทศ

ชลบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

150/68 Moo9 Nongkham Sriracha

TEL

FAX

+66(0)3834-7298

URL

http://www.aichi-steel.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ AICHI INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD. ได้

PAGE TOP