บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (5005)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตจิ๊ก แม่พิมพ์ โออีเอ็มพาร์ท คลิ้นชิ่งเพรส ถังเชื้อเพลิง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

13160

พื้นที่/ประเทศ

พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

ที่อยู่

99 Moo1 Ban Lane Bang Pa-in

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1996

TEL

FAX

+66(0)3535-0881

URL

http://www.aapico.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงกับ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้

PAGE TOP