SSR-3 Hybrid sensor ประสิทธิภาพสูง (อินฟราเรด+เรดาร์) แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

SSR-3 Hybrid sensor ประสิทธิภาพสูง (อินฟราเรด+เรดาร์)

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • SSR-3 Hybrid sensor ประสิทธิภาพสูง (อินฟราเรด+เรดาร์) SSR-3 Hybrid sensor ประสิทธิภาพสูง (อินฟราเรด+เรดาร์)
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  SSR-3 เป็น Hybrid sensor ที่รวมไว้ทั้งอินฟราเรดและเรดาร์เซนเซอร์ เซ็นเซอร์ประหยัดพลังงานวิวัฒนาการใหม่นี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างเรดาร์และอินฟราเรด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งระบบการทำงานเฉพาะตัวของบริษัท Hotron นี้จะมีความปลอดภัยกับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาสูง

ข้อมูลบริษัท

Hotron Co., Ltd. Hotron Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP