โซ่สำหรับ ATC (Chains Pot for ATC) / SENQCIA CORPORATION ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

โซ่สำหรับ ATC (Chains Pot for ATC) / SENQCIA CORPORATION

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

โซ่สำหรับ ATC (Chains Pot for ATC) / SENQCIA CORPORATION

ระบบนี้ได้รับการพัฒนาโดยเน้นความแม่นยำสูงและความน่าเชื่อถือสำหรับกลุ่ม ATC ใช้ใน / This system was developed with the emphasis on high precision and durability for ATC chains used in

ระบบนี้ได้รับการพัฒนาโดยเน้น
ที่มีความแม่นยำสูงและความทนทานสำหรับกลุ่ม ATC ใช้ใน
อุปกรณ์ ATC ของแมชชีนนิ่งเซนเตอร์
ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งด้วยพลาสติกพิเศษ เป็นวัสดุหลักที่มีการพิจารณาประเด็นต่อไปนี้:
1. การเปลี่ยนแปลงของขนาดเมื่อเวลาผ่านไป
2. ความละเอียดในขนาด
3. ความทนทาน
4. แรงดึงออกของเครื่องมือ
---------------------------------------------------------------------------

This system was developed with the emphasis on
high precision and durability for ATC chains used in
the ATC equipment of machining centers.
・The pot was developed with special strengthened plastic as the main material, with consideration for the following points:
1. Changing dimensions over time.
2. Dimensional precision.
3. Durability.
4. Tool extraction force.

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

https://www.senqcia.com/products/chain/conveyor/atc.html

ข้อมูลบริษัท

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

โซ่สำหรับ ATC (Chains Pot for ATC) / SENQCIA CORPORATION

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP