โซ่ลำเลียงสำหรับโรงถลุงเหล็ก(Conveyor Chains for Steel Mill) / SENQCIA CORPORATION ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

โซ่ลำเลียงสำหรับโรงถลุงเหล็ก(Conveyor Chains for Steel Mill) / SENQCIA CORPORATION

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

โซ่ลำเลียงสำหรับโรงถลุงเหล็ก(Conveyor Chains for Steel Mill) / SENQCIA CORPORATION

ใช้ในการลำเลียงวัสดุเหล็กในโรงงานผลิตเหล็ก หรือโรงงานเหล็กกล้า / Transfer conveyors, carrying billets and blooms in steelworks

มีโซ่ลำเลียงที่ใช้ลำเลียงวัสดุเหล็กในโรงงานผลิตเหล็ก หรือโรงงานเหล็กกล้า และยังมีการประยุกต์ block chain ให้เป็นโซ่สำหรับ Draw bench ที่รับน้ำหนักบรรทุกได้มาก
------------------------------------------------------------------
This kind of chain is mainly used in transfer conveyors, carrying billets and blooms in steelworks. They can also be used as draw bench chains with high loads.

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

https://www.senqcia.com/products/chain/conveyor/steel.html

ข้อมูลบริษัท

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

โซ่ลำเลียงสำหรับโรงถลุงเหล็ก(Conveyor Chains for Steel Mill) / SENQCIA CORPORATION

แคตตาล็อก

SENQCIA CORPORATION / Conveyor Chains for Steel Mill

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP