ชุดเสรีภาพที่ตนเองหล่อลื่นโซ่( Freedom Series Self-Lubricating Chains) / SENQCIA CORPORATION ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ชุดเสรีภาพที่ตนเองหล่อลื่นโซ่( Freedom Series Self-Lubricating Chains) / SENQCIA CORPORATION

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ชุดเสรีภาพที่ตนเองหล่อลื่นโซ่( Freedom Series Self-Lubricating Chains) / SENQCIA CORPORATION

ทำดีในแอพลิเคชันโดยไม่มีการหล่อลื่นเพิ่มเติม / Perform well in the application without additional lubrication.

อิสระชุด Self-Lubricating โซ่ทำในโปรแกรมประยุกต์โดยไม่หล่อลื่นเพิ่มเติม น้ำมันชุบเหล็กเผาบูชให้ตนเองหล่อลื่น และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมสำคัญเช่นบรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ การพิมพ์ การแปรรูปอาหารเพื่อความสะอาด นอกจากนี้ มันถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานปกติอยู่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

Freedom Series Self-Lubricating Chains performs well in the application without additional lubrication. Oil impregnated sintered steel bushing provides self-lubricating and it is ideal for the industries that cleanliness is critical such as packaging, printing, food processing, textile and so on. Moreover it is designed for applications where regular maintanance is not easily accessible.

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

https://www.senqcia.com/products/chain/roller/rubush.html

ข้อมูลบริษัท

SENQCIA CORPORATION SENQCIA CORPORATION

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ชุดเสรีภาพที่ตนเองหล่อลื่นโซ่( Freedom Series Self-Lubricating Chains) / SENQCIA CORPORATION

・ยาวนาน โดยไม่มีการหล่อลื่น
・สามารถเรา ANSI, BS และ สายเกลียวคู่
・เฟืองมาตรฐานสามารถติดตั้ง
・อุณหภูมิ:-10 องศาถึง 150 องศา
・สามารถติดตั้งได้แนบ

-----------------------------------------------------

・ Long life without lubrication
・ We can offer ANSI, BS and Double Pitch Chain
・ Standard sprocket can be installed.
・ Temperature: -10 degree to 150 degree
・ Attachment can be installed

แคตตาล็อก

SENQCIA CORPORATION / Freedom Series Self-Lubricating Chains

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP