Terminal for adjustment part แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Terminal for adjustment part

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หัวต่อสำหรับอุปกรณ์ปรับแต่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หัวต่อสำหรับอุปกรณ์ปรับแต่ง
    • แคตตาล็อก

    หัวต่อสำหรับอุปกรณ์ปรับแต่งเป็นหัวที่ติดกับอุปกรณ์ปรับแต่ง ได้แก่ ตัวต้านทาน คอนเดนเซอร์ เป็นต้น ไม่ต้องต่ออุปกรณ์ปรับแต่งจากช่องด้านบน ออกแบบมีลักษณะ 6 เหลี่ยม มีความแน่น แม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้บัดกรีก็จะไม่ตกลงไปในช่อง สามารถทำงานเชื่อมโดยมองเห็นปลายบัดกรีได้เนื่องจากพินตั้งเอียง ตอนที่ถอดอุปกรณ์ปรับแต่งที่ใส่เข้าไป สามารถตรวจสอบมาร์ค (ที่ช่อง) ที่พินได้ แม้ว่าที่ช่องรูปทรง C จะโดนปิดด้วยบัดกรีก็ตาม [คุณสมบัติพิเศษ] ○ติดพินด้วยพิชที่ต้องการบนแผงวงจรได้ มีให้เลือกด้วยกัน 10 สี (รหัส HOC) ○เนื่องจากมีพิน 2 แท่งติดอยู่ที่ฐานอยู่แล้ว ทำให้เพิ่มความสามารถในการทำงานได้อีก (รหัส HOV, HOS) ○มีพิชให้เลือกอยู่ 6 ชนิดและแต่ละชนิดมีให้เลือกได้ 6 สี (รหัส HOV, HOS) ○บัดกรีที่หลอมละลายจะไหลตกลงไปได้ยากเพราะมีลักษณ์ 6 เหลี่ยมและพินเอียง (รหัส HOS) ●โปรดสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

Hirosugi-Keiki Co., Ltd. Hirosugi-Keiki Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP