รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Terminal

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์   หัวเช็ค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หัวเช็ค
    • แคตตาล็อก

    บริษัท Hirosugi จำกัด จำหน่ายหัวเช็คที่ใช้บนแผงวงจรพิมพ์ เรามีหัวเช็คจำหน่าย (ที่ใช้บนแผงวงจรโลจิก ใช้สำหรับเครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้าและใช้สำหรับส่งสัญญาณ) [ประเภท] ○ใช้สำหรับส่งสัญญาณ (ทรงสามเหลี่ยม ทรงกลม ทองสัมฤทธิ์ฟอสฟอรัส ทองเหลืองกลึงไสเสรี ) ○ใช้สำหรับเครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้า ○ใช้บนแผงวงจรโลจิก ●โปรดสอบถามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

Hirosugi-Keiki Co., Ltd. Hirosugi-Keiki Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP