บริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด/ Tri Solution Co., Ltd. (42520)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด/ Tri Solution Co., Ltd.

บริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด/ Tri Solution Co., Ltd.

เนื้อหาของกิจการ

อุปกรณ์ติดตั้ง, วัสดุสิ้นเปลือง, เฟอร์นิเจอร์ของสำนักงานฝ่ายผลิต, สินค้าที่สอบกลับได้ว่ามาจาก Fisher Scientific, สินค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่ประกาศพิเศษ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด/ Tri Solution Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด/ Tri Solution Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

11000

พื้นที่/ประเทศ

นนทบุรี, ประเทศไทย

ที่อยู่

18 Sricharoenchai Building, 6th fl., Tiwannon Road, Taradkwan, Muang

TEL

FAX

+66-2986-8764

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.tri-solution.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด/ Tri Solution Co., Ltd. ได้

PAGE TOP