บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด (TIRAWAT AIR COMPRESSORS LTD.) (42507)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด (TIRAWAT AIR COMPRESSORS LTD.)

บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด (TIRAWAT AIR COMPRESSORS LTD.)

เนื้อหาของกิจการ

เครื่องอัดอากาศ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เกษตรกรรม, ปั๊มน้ำ, การทำความสะอาดอุปกรณ์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด (TIRAWAT AIR COMPRESSORS LTD.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด (TIRAWAT AIR COMPRESSORS LTD.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10100

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

399 Vorajak Rd., Pomprab, Pomprabsatrupai

TEL

FAX

+66-2224-4193

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.tirawatgroup.com/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

TIRAWAT AIR COMPRESSORS LTD.

ที่อยู่

399 Vorajak Rd., Pomprab, Pomprabsatrupai, Bangkok 10100 THAILAND

URL

http://www.tirawatgroup.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด (TIRAWAT AIR COMPRESSORS LTD.) ได้

PAGE TOP