บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด (Measuretronix Co., Ltd.) (42254)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด (Measuretronix Co., Ltd.)

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด (Measuretronix Co., Ltd.)

เนื้อหาของกิจการ

ตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์, เครื่องมือวัดและทดสอบอิเล็กทรอนิกส์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด (Measuretronix Co., Ltd.) ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด (Measuretronix Co., Ltd.)

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด (Measuretronix Co., Ltd.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10300

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

2425/2 Latprao Rd., Saphan Song, Wangthonglang

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1981

จำนวนพนักงาน

51 คน - 100 คน

TEL

FAX

+66-2514-0001

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.measuretronix.com/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Measuretronix Co., Ltd.

ที่อยู่

2425/2 Latprao Rd., Saphan Song, Wangthonglang

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

1981

จำนวนพนักงาน

51 คน - 100 คน

URL

http://www.measuretronix.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด (Measuretronix Co., Ltd.) ได้

PAGE TOP