ห้างหุ้นส่วนจํากัด คอมโพเนนท์ เทรด เซ็นเตอร์ (42118)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ห้างหุ้นส่วนจํากัด คอมโพเนนท์ เทรด เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด คอมโพเนนท์ เทรด เซ็นเตอร์

เนื้อหาของกิจการ

การติดตั้งชิ้นส่วนโลหะ, มอเตอร์ & ระบบส่งกำลัง, ระบบนิวเมติก, ระบบไฮดรอลิกส์, วาล์ว, เครื่องมือติดตั้ง, ท่อ, เครื่องมือกลุ่ม Hand Tool/Auto Tool, เครื่องมือขัด, อะไหล่, อุปกรณ์สำหรับคลังสินค้า, อุปกรณ์ขนส่ง/บรรจุหีบห่อ, โคมไฟ, เครื่องมือตรวจวัด, อุปกรณ์ความปลอดภัย

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ ห้างหุ้นส่วนจํากัด คอมโพเนนท์ เทรด เซ็นเตอร์ ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของห้างหุ้นส่วนจํากัด คอมโพเนนท์ เทรด เซ็นเตอร์

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10120

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

880 Rama 3 Road, Bangphongpang, Yannawa

TEL

FAX

+66-2682-7156

URL

http://www.component.co.th/

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ ห้างหุ้นส่วนจํากัด คอมโพเนนท์ เทรด เซ็นเตอร์ ได้

PAGE TOP