บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด (THAI SWITCHBOARD & METAL WORK CO., LTD.) (40340)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด (THAI SWITCHBOARD & METAL WORK CO., LTD.)

บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด (THAI SWITCHBOARD & METAL WORK CO., LTD.)

เนื้อหาของกิจการ

บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด (THAI SWITCHBOARD & METAL WORK CO., LTD.) เป็นผู้ผลิตสินค้าจากโลหะแผ่นและขึ้นรูปโลหะเป็นผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ด้วยประสบการณ์ในด้าน
วิศวกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์งานโลหะขึ้นรูปภายใต้แบรนด์สินค้า TAMCO ซึ่งผลิตภัณฑ์ของแทมโก้สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ตู้สวิชบอร์ดสำหรับควบคุมไฟฟ้า
2. ผลิตภัณฑ์รางสำหรับเดินสายไฟ
3. ผลิตภัณฑ์ชั้นวางสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้าด้วยมาตรฐานที่เป็นสากลและตามมาตรฐานของประเทศไทย อีกทั้งเรายังใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมกับราคา

Products
-Panel Builder
-Sivacon
-Switchboard Accessories
-Trunking System
-Storage Racking System

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด (THAI SWITCHBOARD & METAL WORK CO., LTD.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด (THAI SWITCHBOARD & METAL WORK CO., LTD.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด (THAI SWITCHBOARD & METAL WORK CO., LTD.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในเครือไทยกรุ๊ปที่มีประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมมามากกว่า 30 ปีในขณะนั้น จึงได้เริ่มก่อตั้งบริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด ขึ้นมาเพื่อเป็นโรงงานผลิตตู้สวิชบอร์ดสำหรับใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าตามแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีความต้องการที่จะรองรับการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน

เริ่มแรกทางบริษัทฯ ได้ทำการคิดค้นและออกแบบตู้สวิชบอร์ดแบบมาตรฐานให้มีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ซึ่งในท้องตลาดจะมีตู้สวิชบอร์ดฯ แบบฝาประตูจม ในขณะนั้นเราจึงออกแบบตู้ให้มีฝาประตูแบบลอย ซึ่งมีความทันสมัยและมีคุณภาพดีทัดเทียมกับต่างประเทศ และตู้ของเราเป็นอุปกรณ์ที่
สามารถช่วยปกป้องและห่อหุ้มอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน IEC 60529 โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำแนวความคิดและวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงทำให้สินค้าที่ผลิตนั้นมีคุณภาพที่มั่นคงและสามารถผลิตได้ครั้งละจำนวนมากๆ เพื่อสามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ทางบริษัทฯ จึงได้ทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราภายใต้แบรนด์สินค้าชื่อ TAMCO ตั้งแต่แรกเริ่มเป็นต้นมา

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการผลิตตู้สวิชบอร์ดสำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าแล้ว เรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น รางสำหรับเดินสายไฟฟ้า ประเภทรางวายเวย์ รางเคเบิ้ลเทรย์ รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ อีกด้วย ซึ่งในผลิตภัณฑ์ประเภทรางสำหรับเดินสายไฟฟ้า
ดังกล่าวนี้ เราได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าด้วยการผลิตที่ทันสมัยโดยมีการนำเครื่องรีดขึ้นรูปมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์รางไฟของเรามีความแข็งแรงและทนทานกว่าการผลิตแบบธรรมดาทั่วไป

รหัสไปรษณีย์

10130

พื้นที่/ประเทศ

สมุทรปราการ, ประเทศไทย

ที่อยู่

117/1 Moo 6, Soi Suksawad78, Suksawad Rd., Bangchak, Prapradang

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

23/09/1992

TEL

FAX

+66-2817-5126-7

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.tamco.co.th

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

THAI SWITCHBOARD & METAL WORK CO., LTD.

ที่อยู่

117/1 Moo 6, Soi Suksawad78, Suksawad Rd., Bangchak, Prapradang, Samutprakarn 10130 THAILAND

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

23/09/1992

URL

http://www.tamco.co.th

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด (THAI SWITCHBOARD & METAL WORK CO., LTD.) ได้

PAGE TOP