บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MASTERKOOL INTERNATIONAL CO., LTD.) (39737)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MASTERKOOL INTERNATIONAL CO., LTD.)

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MASTERKOOL INTERNATIONAL CO., LTD.)

เนื้อหาของกิจการ

Cooling Machine, Fan

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MASTERKOOL INTERNATIONAL CO., LTD.) ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MASTERKOOL INTERNATIONAL CO., LTD.)

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MASTERKOOL INTERNATIONAL CO., LTD.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10900

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

12/16-17 Thetsaban Songkhro, Ladyao, Jatujak

TEL

FAX

+66-2589-8586

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.masterkool.com

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

MASTERKOOL INTERNATIONAL CO., LTD.

ที่อยู่

12/16-17 Thetsaban Songkhro, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 THAILAND

URL

http://www.masterkool.com

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MASTERKOOL INTERNATIONAL CO., LTD.) ได้

PAGE TOP