บริษัท มาห์ร เอส.อี.เอ จำกัด (MAHR S.E.A. CO., LTD.) (39727)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท มาห์ร เอส.อี.เอ จำกัด (MAHR S.E.A. CO., LTD.)

เนื้อหาของกิจการ

Metrology, Spinning Pump, Rotary Stroke Bearing

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท มาห์ร เอส.อี.เอ จำกัด (MAHR S.E.A. CO., LTD.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท มาห์ร เอส.อี.เอ จำกัด (MAHR S.E.A. CO., LTD.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10310

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

719 KPN Tower, 20th Floor, Rama 9 Rd. Bangkapi, Huaykhwang

TEL

FAX

+66-2717-1055

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.mahr.com

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

MAHR S.E.A. CO., LTD.

ที่อยู่

719 KPN Tower, 20th Floor, Rama 9 Rd. Bangkapi, Huaykhwang

URL

http://www.mahr.com

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท มาห์ร เอส.อี.เอ จำกัด (MAHR S.E.A. CO., LTD.) ได้

PAGE TOP